Podziel się:

Poniżej treść apelu oraz jego podpisaną wersję w formacie pdf

Katowice, dnia 22 września 2021 r.

Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności

ul. Franciszkańska 29-31

40-708 Katowice

www.gloswolnosci.pl

[email protected]

Arcybiskup  Stanisław  Gądecki

Przewodniczący Konferencji

Episkopatu Polski

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Szanowny Księże Arcybiskupie!

Mając na uwadze zagwarantowaną konstytucyjnie rozdzielność państwa i Kościoła –       Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności wzywa osoby prawne Kościoła Katolickiego – poprzez jego Przedstawiciela Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – do zaprzestania naruszania art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do zaniechania bezrefleksyjnej agitacji wiernych i nakłaniania ich do  poddawania się szczepieniom przeciwko Covid – 19 w sytuacji braku ich świadomości o związanym z tym ryzykiem oraz braku elementarnej wiedzy o stosowanym preparacie. 

Wyżej wskazana norma art. 2 zezwala Kościołowi jedynie na „rządzenie się w swych sprawach własnym prawem, swobodne wykonywanie władzy duchownej i jurysdykcyjnej oraz zarządzanie swoimi sprawami.” Nawet przy zastosowaniu wykładni rozszerzającej, do określenia „spraw swoich” Kościoła katolickiego nie można w żaden sposób zaliczyć spraw związanych z działalnością suwerennego i świeckiego państwa, także tych związanych z publicznym wypowiadaniem się księży o konieczności bądź nie przyjmowania szczepionek, a tym bardziej z akcją propagowania szczepień w imię „dobra bliźniego”.

Kościół nie tylko nie ma dostatecznej wiedzy medycznej w promowaniu takich czy innych zabiegów medycznych, ale także w żaden sposób  nie jest uprawniony do wkraczania w tę i każdą inną sferę działalności państwa, tym bardziej, że lekceważona jest ogromna liczba negatywnych opinii autorytetów naukowych i medycznych w sprawie negatywnych odczynów poszczepiennych.

W opinii niezależnych lekarzy, szczepionka przeciwko Covid – 19 ma charakter eksperymentu leczniczego. Zwracają oni uwagę,  że obecnie, w zakresie zastosowania szczepionek, łamane są wszelkie normy prawa międzynarodowego, prawa państwowego oraz przyjęte i uznane w medycynie i naukach przyrodniczych procedury metodologii badań naukowych.

Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności na bieżąco analizuje i monitoruje wszelkie informacje środowisk naukowych i zmieniające się opinie na temat stosowanych szczepionek przeciwko Covid-19, w tym również te, które zaliczają je do charakteru eksperymentu.

To właśnie fakt różnorodności stanowisk autorytetów medycznych na temat aktualnej sytuacji epidemicznej powinien skłaniać Kościół do daleko idącej ostrożności w zajmowaniu w tej kwestii jednoznacznego stanowiska i w bezpośrednim przekazie go do wiernych.

Kościół, jak każda osoba prawna, odpowiada za swoje działania, w szczególności te, które wykraczają poza jego kompetencje. Odpowiedzialność ta może zostać skonkretyzowana w każdym indywidualnym przypadku wystąpienia szkody. Świadomość powyższego powinna towarzyszyć wszystkim przedstawicielom Kościoła Katolickiego, w tym również jego najwyższym władzom.

Mając nadzieję na właściwe zrozumienie naszych intencji, pozostajemy w oczekiwaniu na odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,

adw. Kordian Baranowski

r. pr. Krzysztof Bielański

r. pr. Joanna Botiuk

r. pr. Michał Cierżnicki

adw. Maja Gidian

adw. Renata Jakubowska

adw. Joanna Kapczyńska

adw. Michał Kowalik

adw. Katarzyna Kozieł-Kozłowska

r. pr. Paweł Nogal

adw. Anna Rykowska

r. pr. Renata Stasińska-Matejek

r. pr. Izabela Stefańska-Nogal

r. pr. Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź

adw. Konrad Wozikowski

not. Beata Zdziebłowska-Gidian

Podziel się: