Nasze Stowarzyszenie ma umożliwiać zrzeszanie się i współpracę prawników. Z tego względu członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać adwokaci, radcowie prawni, notariusze, sędziowie, prokuratorzy, referendarze sądowi oraz aplikanci i asesorzy tych zawodów, a ponadto osoby posiadające co najmniej tytuł doktora nauk prawnych

Każda osoba, która nie posiada kwalifikacji opisanych powyżej, może ubiegać się o przyjęcie w poczet członków wspierających. Członkiem wspierającym może zostać także osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego stowarzyszenia, wypełnij deklarację członkowską, podpisz i wyślij jej skan na adres: [email protected].