Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22

40-058 Katowice

Wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000937175

NIP: 634-300-42-42

www.gloswolnosci.pl

[email protected]

Nr rachunku bankowego:

Bank BNP PARIBAS

PLN:  65 1600 1417 1808 4525 8000 0001

EUR: 38 1600 1417 1808 4525 8000 0002

USD: 11 1600 1417 1808 4525 8000 0003