Dziś, jak nie miało to miejsca od wielu lat, słowo “wolność” odmieniane jest przez  wszystkie możliwe przypadki i rozumiane w przeróżnych kontekstach. Dlatego prawnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Prawników Głos Wolności przyjęli za właściwe postrzeganie wolności w kategorii “odpowiedzialność” i “świadomość”. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje i świadomość ich podejmowania. Decyzja człowieka nieświadomego nie jest decyzją człowieka wolnego, a odpowiedzialność może wynikać tylko z prawdziwie wolnego wyboru.

Prawne kwestie wprowadzenia przepisów walki z koronowirusem uświadomiły nam, że dochodzi do nagminnego łamania praw i wolności obywatelskich, zagwarantowanych w Konstytucji, ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Polacy zostali pozbawieni możliwości swobodnego przemieszczania się, prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczono im dostęp do edukacji i świadczeń zdrowotnych. Większość z tzw. “restrykcji covidowych” została wprowadzona nielegalnie, z pominięciem prawidłowego procesu legislacji.

Publikowane przez nas analizy prawne, opinie i artykuły,  mają służyć obywatelom poszukującym odpowiedzi na nurtujące ich wątpliwości. Będziemy podnosić poziom świadomości prawnej w Polsce poprzez organizację konferencji, spotkań, prelekcji, udzielanie wywiadów i obecność w mediach społecznościowych. Nasza pomoc ma charakter systemowy, dlatego zamierzamy brać czynny udział w procesie legislacyjnym oraz aktywnie wpływać na jakość tworzonego ustawodawstwa.

Członkami zwyczajnymi naszego Stowarzyszenia mogą zostać adwokaci, radcowie prawni, notariusze, sędziowie, prokuratorzy, referendarze sądowi oraz aplikanci i asesorzy tych zawodów, a ponadto osoby posiadające co najmniej tytuł doktora nauk prawnych.

Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności nie udziela indywidualnych porad prawnych. Jednakże na naszej stronie internetowej zawsze znajdziecie Państwo aktualne adresy kancelarii świadczących pomoc prawną z zakresu “spraw epidemicznych”.

Mamy nadzieję, że działalność naszego Stowarzyszenia przyczyni się do umacniania porządku prawnego w Polsce i pomoże wszystkim, którzy czują się zagubieni w otaczającym ich chaosie prawnym.