Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności narodziło się w trudnych czasach pandemii COVID-19, kiedy to prawa i wolności obywatelskie znalazły się pod ogromnym zagrożeniem. Nasza historia rozpoczęła się w chwili, gdy świat stanął przed wyzwaniami, których wcześniej nikt nie przewidział. Działając z determinacją i wiarą w fundamenty demokracji, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności wzięło na siebie misję ochrony tych wartości, które stanowią fundament naszego społeczeństwa.

Wierzymy, że prawnicy mają wyjątkową rolę do odegrania w kształtowaniu społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości, poszanowania praw jednostki i ochrony wolności.

Dzisiaj, choć środowisko, w którym działamy może ulegać zmianom, nasza misja pozostaje niezmienna. Jesteśmy oddani ochronie praw obywatelskich, które są fundamentem sprawiedliwości i równości. Wychodzimy poza granice pandemii, gotowi kontynuować naszą misję na innych polach, ale zawsze z tym samym zapałem i determinacją, które towarzyszyły nam od samego początku.

Publikowane przez nas analizy prawne, opinie i artykuły,  mają służyć obywatelom poszukującym odpowiedzi na nurtujące ich wątpliwości.

W ramach naszego zaangażowania w ochronę praw obywatelskich, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności nie tylko aktywnie działa na polu społecznych inicjatyw i edukacji, ale również stoi na straży sprawiedliwości poprzez przystępowanie do spraw sądowych, gdy obrona praw jednostki staje się niezbędna. Rozumiejąc, że czasem jedyna droga do skutecznej ochrony praw obywatelskich prowadzi przez system sądowniczy, zespół naszych doświadczonych prawników jest gotów reprezentować jednostki w sprawach sądowych, gdzie ich prawa są zagrożone lub naruszone. Nasza determinacja w działaniu na rzecz sprawiedliwości i równości przenosi się do sal sądowych, gdzie dążymy do utrzymania wartości, które stanowią fundamenty naszej demokratycznej społeczności.

Razem możemy skutecznie działać na rzecz zapewnienia, że żadna niesprawiedliwość nie pozostanie bez odpowiedzi, a prawa każdego obywatela będą szanowane i chronione.