Sprzeciw wobec nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych przez dyrektora szkoły

Autor: r.pr. Izabela Stefańska-Nogal