data dodania: 2021-11-19 14:17Autor: r.pr. Izabela Stefańska-Nogal


Pobierz załączniki:

Instrukcja wypełnienia i wysyłki sprzeciwu:
  • Pismo należy uzupełnić danymi wskazanymi w pustych polach
  • Pismo należy wysłać do szkoły listem poleconym lub złożyć osobiście w szkole (przy osobistym składaniu pisma, należy mieć przy sobie kopię pisma i poprosić o prezentatę, czyli potwierdzenie złożenia pisma)
  • Pismo można wysłać zarówno po stwierdzeniu, że doszło do nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych przez dyrektora szkoły, jak i wówczas, gdy obawiamy się, że do takiej sytuacji dojdzie (wówczas pismo ma charakter prewencyjny)
  • Do pisma należy dołączyć załącznik PDF
UWAGA!
Projekt pisma ma charakter ogólny i nie uwzględnia szczegółowych okoliczności faktycznych sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści pisma, należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej.