data dodania: 2021-11-17 19:24Autor: r.pr. Izabela Stefańska-Nogal


Pobierz załączniki:

Instrukcja wypełnienia i wysyłki pisma:

  • Pismo należy uzupełnić danymi wskazanymi w pustych polach
  • Pismo należy wysłać do Sanepidu listem poleconym

UWAGA!

Projekt pisma ma charakter ogólny i nie uwzględnia szczegółowych okoliczności faktycznych sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści pisma, należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej.