data dodania: 2021-11-17 19:22Autor: r.pr. Izabela Stefańska-Nogal


Pobierz załączniki:

Instrukcja wypełnienia i wysyłki wniosku:

  • Pismo należy uzupełnić danymi wskazanymi w pustych polach. Pismo powinno zostać podpisane przez obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska została mu ograniczona lub przez samego rodzica/nauczyciela (jeśli to on został skierowany na kwarantannę)
  • Pismo należy wysłać do szkoły listem poleconym lub złożyć osobiście w szkole (przy osobistym składaniu pisma, należy mieć przy sobie kopię pisma i poprosić o prezentatę, czyli potwierdzenie złożenia pisma). Pismo może zostać wysłane mailem, ale wówczas należy żądać potwierdzenia otrzymania i przeczytania maila.

UWAGA!

Projekt pisma ma charakter ogólny i nie uwzględnia analizy statutu danej szkoły oraz jej regulaminu, jak również szczegółowych okoliczności faktycznych sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści pisma, należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej.