data dodania: 2021-11-03 08:07Autor: adw. Michał Kowalik


Pobierz załączniki:

Instrukcja wypełnienia i wysyłki pisma:

  • Pismo należy uzupełnić danymi wskazanymi w pustych polach. Pismo może zostać podpisane przez jednego lub obojga rodziców
  • Pismo należy wysłać do Sanepidu listem poleconym

UWAGA!

Projekt pisma ma charakter ogólny i nie uwzględnia szczegółowych okoliczności faktycznych sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści pisma, należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej.