Ocena legalności różnicowania praw i obowiązków studentów na uczelniach wyższych, w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19

I. Przedmiot opinii Przedmiotem niniejszej opinii, sporządzonej przez członków Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności z siedzibą w Katowicach (dalej: „SPGW”), jest ocena legalności różnicowania praw i obowiązków studentów na uczelniach wyższych, w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. W opinii przedstawiono kolejno: podstawę prawną i faktyczną rozważań (pkt II i III niżej), analizę (pkt … Czytaj dalej Ocena legalności różnicowania praw i obowiązków studentów na uczelniach wyższych, w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19